Fair Use Policy

Fair Use Policy kortweg FUP houdt in dat overdreven dataverkeer van de huurders, klanten wordt tegen gegaan. Uiteraard betaalt All In One voor haar dataverkeer en wil deze dan ook zo eerlijk mogelijk tussen de klanten verdelen. Dit betekent dus dat de gemiddelde klant hier onbeperkt gebruik kan van maken, maar klanten die overdrijven in dataverkeer zullen hierop gewezen worden. Bij voortdurig overdreven dataverkeer zal de klant een factuur krijgen van het overdreven dataverkeer, of zal in het slechtste geval de account tijdelijk gedisabled worden.

Voor wie is dit van toepassing

Zoals je al kunt verwachten is FUP niet voor iedereen van toepassing, All In One zal klanten meestal een voorgestelde commitment meedelen. Dit kan zowel in bvb gygabyte of mbit zijn, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk. Een product waar de FUP toegepast wordt is o.a. voor de email producten die afzonderlijk verhuurd worden. Een ander voorbeeld kan bvb zijn voor klanten die monitoring diensten afnemen.

Local lan is altijd Fair Use Policy

Klanten die gebruik maken van onze local lan diesten, zoals interne backup diensten en/of virtual private netwerk, worden altijd volgens de fair use policy methode in rekening gebracht. Dit wil dus zeggen dat de interne bandwidth niet meetelt op uw externe (wan) bandwidth. All In One behoudt zich echter wel het recht uw account op de interne diensten te disablen indien andere klanten problemen zouden ondervinden door uw overmatig en veelvuldig dataverkeer.

Fixed bandwidth

Housing klanten kunnen fixed bandwidth capaciteit inkopen, dit wil zeggen dat uw snelheid niet burstable is tot de maximale capaciteit van ons netwerk maar dat uw lijn beperkt blijfft tot de "cap", het voordeel dat u dan wel heeft is dat het dataverkeer niet gerekend zal worden. U kunt dus ongelimeerd downloaden en uploaden aan de maximale snelheid van uw toegekende lijn. Deze snelheden kunnen varieren van 128kbit/sec tot 100mbit/sec. Het meest voorkomende binnen ons netwerk is 10mbit fixed bij housing klanten.